“Saga: wspieramy sektor spożywczy w oszczędzaniu wody”

Wraz ze wzrostem kosztów produkcji w zakładach przemysłowych zaczęto zwracać uwagę na poszczególne elementy instalacji, w szczególności zużywające energię elektryczną. W porozumieniu z firmą Grundfos podjęliśmy decyzję o propagowaniu rozwiązań technicznych dotyczących oszczędzania wody i powtórnego jej wykorzystania w zakładach przemysłowych – wypowiada się Piotr Pisarski Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych w PPUH SAGA.